Vi står klar til at hjælpe!

Når skaden er sket, skal der reageres hurtigt og kompetent.

Akutvagt

Vandskader

Når TR SkadeService rykker ud, er du sikker på en hurtig og professionel indsats, så skadesomkostningerne holdes i bund, og hvor dine værdier bevares bedst muligt.

Vi har kompetence og kapacitet til at løse opgaven i totalentreprise. Eller udføre enkeltstående opgaver under ledelse af andre, hvis dette ønskes.

Alle opgaver afsluttes med udarbejdelse af en fugtrapport og der gennemføres en afleveringsforretning med deltagelse af skadelidte og evt. en repræsentant fra forsikringsselskabet.

Kontakt os på 4615 1433 – uanset vandskadens omfang er vi parate til at hjælpe døgnet rundt.

Bygning
 • Opsugning af vand
 • Opsugning af inficeret vand
 • Desinficering
 • Opbygning af skadede bygningsdele
 • Malerarbejde
 • El-arbejde
 • Lugtsanering
 • Retablering af defekte el-installationer
 • Etablering af affugtning
Indbo og andet løsøre
 • Nedpakning og afhentning af indbo
 • Opmagasinering af indbo
 • Rengøring og rensning af indbo
 • Rensning af gardiner, møbler og tæpper
 • Rensning og vask af tøj mv.
 • Pels- og skindrens
 • Luftsanering af indbo
 • Udtørring af indbo
 • Udtørring af materialer
Oprydning, rengøring, renovering
 • Opsugning af inficeret vand
 • Håndværkere