Vi står klar til at hjælpe!

Når skaden er sket, skal der reageres hurtigt og kompetent.

Akutvagt

Storm

Stormskader
Vores specialuddannede personale er parate til at rykke ud over alt på Sjælland og Lolland Falster i alle døgnets 24 timer. Klar til at håndtere alle typer akutte skader efter storm, skybrud, hærværk og indbrud.

Vore servicevogne har udstyr og den nødvendige maskinpark til hurtig håndtering af afdækning, nedrivning og afstivning. Vores fast tilknyttede bygningsingeniør udarbejder konstruktionsmæssige beregninger, når dette er nødvendigt og/eller forlanges.

Vi tager på stedet stilling til evt. genhusning eller måske opstilling af beboelses-/køkken-/toiletvogne. Er el-installationerne blevet ødelagt tilkalder vi en aut.

elektriker. Og vi sørger for at skadet og ødelagt indbo og løsøre bliver kørt til opmagasinering i vore opvarmede og tyverisikrede lokaler.

Desuden tilbyder vi reparation og genopbygning af beskadigede bygningsdele. Er der behov for oprydning og specialrengøring klarer vi også dette.