Vi står klar til at hjælpe!

Når skaden er sket, skal der reageres hurtigt og kompetent.

Akutvagt

Skimmelsvamp

Skimmelsvampevækst kan have mange årsager. Vandskader, opstigende og indtrængende grundfugt, samt kondens er hyppige årsager. Men kan også – især i ældre boliger og bygninger, hvor der er organiske materialer – opstå ved alm. brug

Rapport om årsag, omfang og saneringsmetode bør altid udarbejdes af et uvildigt, specialiseret rådgivningsfirma. Herefter fjernes skimmelvæksten efter de anviste behandlingsmetoder.TR SkadeService kan løse hele opgaven i totalentreprise, idet vi samarbejder med de førende specialiserede rådgivningsfirmaer på markedet.

Proces og kvalitetskontrol
Inden vi går i gang med skimmelsaneringen afgrænser vi skadesområdet, opsætter støvvægge, etablerer undertryk og sikrer, der er styr på luftstrømmene således, at svampesporene ikke spredes i forbindelse med behandlingen.

Ved afslutning af skimmelsaneringen sikrer vi, at behandlingen har haft den tilsigtede virkning. Det uvildige rådgivningsfirma udarbejder en afsluttende rapport, hvilken er kvalitetskontrollen af vores arbejde.

Ifm. saneringen tilbyder vi reparation og udskiftning af angrebne bygningsdele.