Vi står klar til at hjælpe!

Når skaden er sket, skal der reageres hurtigt og kompetent.

Akutvagt

Brand

Når TR SkadeService rykker ud, er du sikker på en hurtig og professionel indsats, så skadesomkostningerne holdes i bund og hvor dine værdier bevares bedst muligt.

Vi har kompetence og kapacitet til at løse opgaven i totalentreprise eller udføre enkeltstående opgaver under ledelse af andre, hvis dette ønskes.

Vores fast tilknyttede bygningsingeniør udarbejder konstruktionsmæssige beregninger, når dette forlanges.

Alle opgaver afsluttes med en afleveringsforretning med deltagelse af skadelidte og evt. en repræsentant fra forsikringsselskabet. Kontakt os på 4615 1433 – uanset brandskadens omfang er vi parate til at hjælpe døgnet rundt.

Bygning
 • Afvaskning af lofter, vægge og gulve
 • Desinficering
 • Fjernelse af sod
 • Opbygning af skadede bygningsdele
 • Malerarbejde
 • Lugtsanering
 • Rensning af udluftningskanaler og skakte
 • Re-etablering af defekte el-installationer
 • Opsugning af inficeret vand
Indbo og andet løsøre
 • Nedpakning og afhentning af indbo
 • Opmagasinering af indbo
 • Rengøring og rensning af indbo
 • Rensning af gardiner, møbler og tæpper
 • Rensning og vask af tøj mv.
 • Pels- og skindrens
 • Luftsanering af indbo
Oprydning, rengøring, renovering
 • Fugt- og vandskader
 • Sodskader
 • Håndværkere
 • Grundig rengøring af hele det brandramte område