Vi står klar til at hjælpe!

Når skaden er sket, skal der reageres hurtigt og kompetent.

Akutvagt

Affugtning

Når TR SkadeService rykker ud, er du sikker på en hurtig og professionel indsats, så skadesomkostningerne holdes i bund og værdierne bevares bedst muligt. Vi er specialister og har kompetence og kapacitet til at løse opgaven i totalentreprise eller udføre enkeltstående opgaver under ledelse af andre, hvis dette ønskes.

TR SkadeService har affugtere og udstyr til fugthåndtering i alle størrelser og kapaciteter. Uanset om opgaven er affugtning i nybyggeri eller fugten skyldes vandskader, løser vi opgaven, til alt er målt tørt.

Proces og fugtrapport

Ved opstart af affugtningen udarbejdes en skitseplan i afugtrapporten med oplysning om fugtens omfang og affugtningsmetode. Vi opstiller det nødvendige antal affugtere, blæsere m.v. og der tages højde for fysiske forhold for at opnå et optimalt udtørringsforløb. F.eks. sektionering af bygningen, afgrænsning med telt, etageadskillelse m.v.

I udtørringsfasen gennemføres jævnligt målinger for kontrol af effekten. Ved hvert besøg vurderes det om affugtningen skal ændres eller afsluttes.

Alle opgaver afsluttes med udarbejdelse af en fugtrapport og der gennemføres en afleveringsforretning med deltagelse af skadelidte og evt. en repræsentant fra forsikringsselskabet.

Kontakt os på 4615 1433 – uanset fugtskadens omfang er vi parate til at hjælpe døgnet rundt.